Bohaterowie


Je­den po­całunek mężczyz­ny może złamać całe życie kobiety.
- Oscar Wilde

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. 
Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, 
gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.
  - Paulo Coelho

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

To od ciebie zależy czy następny rozdział się pojawi. Napisanie komentarza zajmie ci zaledwie kilka sekund. :) -@monAchilles